Śląskie / CZĘSTOCHOWA

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

42-200 CZĘSTOCHOWA Waszyngtona

kancelaria@ujd.edu.pl

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

+48 343 784 100

Oferta Edukacyjna

O nas

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się blisko 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, inżynieryjno-technicznych, pedagogicznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych oraz sztuki.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:


posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,

dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,

wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,

współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,

z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,

zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,

osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.

posiada własną bibliotekę, wydawnictwo,ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.


Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Więcej informacji: http://www.ujd.edu.pl

Mail do nas to: kancelaria@ujd.edu.pl

Termin rekrutacji dodatkowej: od 25 sierpnia do 18 września.

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja Ochrony i Kontroli Prawnej
Administracja Samorządowa

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Administracja

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja Ochrony i Kontroli Prawnej
Administracja Samorządowa

Administracja publiczna
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Administracja publiczna

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Analityka i Kreatywność Społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Analityka i Kreatywność Społeczna

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Analityka i Kreatywność Społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Analityka i Kreatywność Społeczna

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Coaching i Procesy Doradcze
Diagnozy i Konsulting Społeczny

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo Militarne
Ochrona i Obrona Interesów Bezpieczeństwa Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo Militarne
Ochrona i Obrona Interesów Bezpieczeństwa Państwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Biotechnologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i Napoje Fermentowane

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i Napoje Fermentowane

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Biotechnologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biotechnologia Żywności
Mikrobioanalityka

Biotechnologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biotechnologia Żywności
Mikrobioanalityka

Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Chemia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Chemia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Chemia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Doradztwo zawodowe
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Doradztwo zawodowe

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziennikarstwo internetowe
media regionalne

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziennikarstwo internetowe
media regionalne

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziennikarstwo radiowe i prasowe
rzecznik prasowy i specjalista PR

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziennikarstwo radiowe i prasowe
rzecznik prasowy i specjalista PR

Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Edukacja filozoficzno-etyczna
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Edukacja filozoficzno-etyczna

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Edukacja w sztukach plastycznych
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Edukacja w sztukach plastycznych

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kreacja wizualna

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kreacja wizualna

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia Sektora Publicznego
Przedsiębiorczość i Rozwój Własnej Działalności Gospodarczej

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia Sektora Publicznego
Przedsiębiorczość i Rozwój Własnej Działalności Gospodarczej

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filologia Angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
język niemiecki w obszarach zawodowych
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
język niemiecki w obszarach zawodowych
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filologia Germańska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filologia Germańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filologia Polska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filologia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
edytorsko-redaktorska
film i realizacja obrazu filmowego
nauczycielska

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
edytorsko-redaktorska
film i realizacja obrazu filmowego
nauczycielska

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filologia Polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziennikarska
edytorsko-redaktorska
nauczycielska
promocja literatury

Filologia Polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziennikarska
edytorsko-redaktorska
nauczycielska
promocja literatury

Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filozofia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filozofia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
filozofia nauczycielska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacją społeczną

Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filozofia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filozofia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
filozofia nauczycielska
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fizjo Rekrutujące

Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Fizyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Akustyka i Realizacja Dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Akustyka i Realizacja Dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Fizyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Akustyka i Układy Audio
Nanofizyka i Nanomateriały
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Fizyka

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Akustyka i Układy Audio
Nanofizyka i Nanomateriały
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fotografia
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Fotografia

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fotografia użytkowa
kreacja przekazu autorskiego

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fotografia użytkowa
kreacja przekazu autorskiego

Grafika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Grafika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Grafika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Grafika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Grafika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Grafika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Historia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Historia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Historia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kulturoznawcza
turystyka

Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kulturoznawcza
turystyka

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Informatyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Informatyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Informatyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Grafika Komputerowa
Inżynieria Oprogramowania
Software Engineering
Technologie Internetowe

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Informatyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Grafika Komputerowa
Inżynieria Oprogramowania
Software Engineering
Technologie Internetowe

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Grafika Komputrowa
Programowanie

Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Desing i Wzorownictwo Przemysłowe
Nano - i Bioinnowacje w Materiałach
Virtual Prototyping

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Desing i Wzorownictwo Przemysłowe
Nano - i Bioinnowacje w Materiałach
Virtual Prototyping

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
film i montaż obrazu filmowego
reżyseria dźwięku
realizacja obrazu

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
film i montaż obrazu filmowego
reżyseria dźwięku
realizacja obrazu

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kosmetologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kosmetologias

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kosmetologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kosmetologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Kosmetologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Kosmetologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Kosmetologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Kosmetologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
film i nowe media w komunikacji kulturowej
teatr i promocja kultury widowisk

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
film i nowe media w komunikacji kulturowej
teatr i promocja kultury widowisk

Logopedia
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Logopedia

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Malarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Malarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Malarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
malarstwo i multimedia

Malarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
malarstwo i multimedia

Malarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Malarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Malarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
malarstwo i klasyczne techniki malarskie
malarstwo w architekturze

Malarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Malarstwo

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
malarstwo i klasyczne techniki malarskie
malarstwo w architekturze

Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Matematyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Matematyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Matematyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analiza danych

Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Matematyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie Kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Matematyka
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Matematyka

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Multimedia
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Multimedia

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
animacja artystyczna

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
animacja artystyczna

Nauczanie chemii w szkole ponadpodstawowej
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Nauczanie chemii w szkole ponadpodstawowej

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Nauczanie Fizyki w szkole podstawowej
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Nauczanie Fizyki w szkole podstawowej 

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Nauczanie Fizyki w szkole ponadpodstawowej
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Nauczanie Fizyki w szkole ponadpodstawowej

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Neurologopedia
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Neurologopedia

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Ochrona danych osobowych
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Ochrona danych osobowych

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną* - uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat UJD

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Asystentura Rodziny i Rodzinna Piecza Zastępcza
Coaching Kariery z Doradztwem
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna moduł A
Geragogika
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Asystentura Rodziny i Rodzinna Piecza Zastępcza
Coaching Kariery z Doradztwem
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna moduł A
Geragogika
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu
Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu
Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie

Pedagogika tańca
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Pedagogika tańca

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Pedagogika z Międzykulturową Mediacją
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Pedagogika z Międzykulturową Mediacją
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Podatki i doradztwo podatkowe
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Podatki i doradztwo podatkowe

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Politologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość*

Politologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość

Politologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geopolityka i Konflikty w Stosunkach Międzynarodowych
Polityka Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego
Polityka i Wielokulturowość

Politologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Politologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość

Politologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość

Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Praca Socjalna

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Praca Socjalna

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Case Management
Poradnictwo i Wsparcie Osób Starszych z Niepełnosprawnością i Przewlekle Chorych
Praca z Rodziną

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Praca Socjalna

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Case Management
Poradnictwo i Wsparcie Osób Starszych z Niepełnosprawnością i Przewlekle Chorych
Praca z Rodziną

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Prawo

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Prawo

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Informator o kierunku


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Prawo

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Prawo

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Psychoprofilaktyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Psychoprofilaktyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Psychoprofilaktyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Psychoprofilaktyka

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Rachunkowość i Podatki

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Rachunkowość i Podatki

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów kierunku


Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Rachunkowość i podatki

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Rachunkowość i podatki

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia* - uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat UJD

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Technika w nauczaniu
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Technika w nauczaniu

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Terapia pedagogiczna z arteterapią
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Tradycje kulturowe regionu
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Tradycje kulturowe regionu

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania


Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania