Śląskie / Czestochowa

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wirtualny Dzień Otwarty

Uniwersytet Humanistyczno-Pryrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Czestochowa
Waszyngtona 4/8
+48 343 784 100

Termin rekrutacji: od 1 czerwca do 17 sierpnia 2020 roku.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się blisko 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, inżynieryjno-technicznych, pedagogicznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych oraz sztuki.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:


posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,

dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,

wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,

współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,

z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,

zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,

osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.

posiada własną bibliotekę, wydawnictwo,ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.


Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Więcej informacji: http://www.ujd.edu.pl

Mail do nas to: kancelaria@ujd.edu.pl

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Administracja

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Administracja

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Analityka i Kreatywność Społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Analityka i Kreatywność Społeczna

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Chemia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Chemia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Chemia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filozofia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Fizyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Grafika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Grafika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Grafika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Grafika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Historia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Historia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Historia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Malarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Malarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Matematyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Matematyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Praca Socjalna

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Psychoprofilaktyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Psychoprofilaktyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Rachunkowość i Podatki

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Rachunkowość i Podatki

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Administracja

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Administracja

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Biotechnologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Chemia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Chemia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Chemia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Program studiów kierunku

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Filologia Polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filozofia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Fizyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Grafika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Grafika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Grafika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Grafika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Historia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Historia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Historia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Kosmetologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Kosmetologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Kosmetologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
pdf
Informator o kierunku

Malarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Malarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
pdf
Informator o kierunku

Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie Kierunku

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
pdf
Informator o kierunku

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Prawo

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Prawo

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Politologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość

Politologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Informatyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Informatyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
pdf
Informator o kierunku

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Administracja

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Administracja

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Administracja

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Administracja Ochrony i Kontroli Prawnej
Administracja Samorządowa

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Administracja

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Administracja Ochrony i Kontroli Prawnej
Administracja Samorządowa

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Ekonomia Sektora Publicznego
Przedsiębiorczość i Rozwój Własnej Działalności Gospodarczej

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Ekonomia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Ekonomia Sektora Publicznego
Przedsiębiorczość i Rozwój Własnej Działalności Gospodarczej

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Rachunkowość i podatki

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Rachunkowość i podatki

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Prawo

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Prawo

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Analityka i Kreatywność Społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Analityka i Kreatywność Społeczna

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Coaching i Procesy Doradcze
Diagnozy i Konsulting Społeczny

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Bezpieczeństwo Militarne
Ochrona i Obrona Interesów Bezpieczeństwa Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Bezpieczeństwo Militarne
Ochrona i Obrona Interesów Bezpieczeństwa Państwa

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Asystentura Rodziny i Rodzinna Piecza Zastępcza
Coaching Kariery z Doradztwem
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna moduł A
Geragogika
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Asystentura Rodziny i Rodzinna Piecza Zastępcza
Coaching Kariery z Doradztwem
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna moduł A
Geragogika
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Praca Socjalna

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Case Management
Poradnictwo i Wsparcie Osób Starszych z Niepełnosprawnością i Przewlekle Chorych
Praca z Rodziną

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Praca Socjalna

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Case Management
Poradnictwo i Wsparcie Osób Starszych z Niepełnosprawnością i Przewlekle Chorych
Praca z Rodziną

Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Czesne0 PLN / rok

Psychoprofilaktyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Psychoprofilaktyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Obsługa Ruchu Turystycznego
Turystyka Aktywna i Specjalistyczna

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Gospodarka Turystyczna
Zarządzanie Eventami

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu
Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Specjalna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu
Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Politologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Politologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość*

Politologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i Napoje Fermentowane

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i Napoje Fermentowane

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Biotechnologia Żywności
Mikrobioanalityka

Biotechnologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Biotechnologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Biotechnologia Żywności
Mikrobioanalityka

Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Chemia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Chemia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Chemia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Chemia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dietetyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Akustyka i Realizacja Dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Specjalności
Akustyka i Realizacja Dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Akustyka i Układy Audio
Nanofizyka i Nanomateriały
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Fizyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Akustyka i Układy Audio
Nanofizyka i Nanomateriały
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Informatyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Grafika Komputerowa
Inżynieria Oprogramowania
Software Engineering
Technologie Internetowe

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Informatyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Grafika Komputerowa
Inżynieria Oprogramowania
Software Engineering
Technologie Internetowe

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Desing i Wzorownictwo Przemysłowe
Nano - i Bioinnowacje w Materiałach
Virtual Prototyping

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Desing i Wzorownictwo Przemysłowe
Nano - i Bioinnowacje w Materiałach
Virtual Prototyping

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
film i montaż obrazu filmowego
reżyseria dźwięku
realizacja obrazu

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Inżynieria Multimediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
film i montaż obrazu filmowego
reżyseria dźwięku
realizacja obrazu

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce

Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Matematyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
analiza danych

Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Matematyka

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarstwo internetowe
media regionalne

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarstwo internetowe
media regionalne

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarstwo radiowe i prasowe
rzecznik prasowy i specjalista PR

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarstwo radiowe i prasowe
rzecznik prasowy i specjalista PR

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Angielska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
język niemiecki w obszarach zawodowych
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
język niemiecki w obszarach zawodowych
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Germańska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
edytorsko-redaktorska
film i realizacja obrazu filmowego
nauczycielska

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Specjalności
edytorsko-redaktorska
film i realizacja obrazu filmowego
nauczycielska

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarska
edytorsko-redaktorska
nauczycielska
promocja literatury

Filologia Polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Filologia Polska

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarska
edytorsko-redaktorska
nauczycielska
promocja literatury

Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Filozofia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
filozofia nauczycielska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacją społeczną

Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Filozofia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
filozofia nauczycielska
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna

Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Historia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Historia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Historia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Historia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Specjalności
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
kulturoznawcza
turystyka

Iberoznawstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Iberoznawstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
kulturoznawcza
turystyka

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
film i nowe media w komunikacji kulturowej
teatr i promocja kultury widowisk

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
film i nowe media w komunikacji kulturowej
teatr i promocja kultury widowisk

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
kreacja wizualna

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
kreacja wizualna

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Fotografia użytkowa
kreacja przekazu autorskiego

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Fotografia użytkowa
kreacja przekazu autorskiego

Grafika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Grafika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Grafika

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Grafika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Grafika

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Malarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
malarstwo i multimedia

Malarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
malarstwo i multimedia

Malarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
malarstwo i klasyczne techniki malarskie
malarstwo w architekturze

Malarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Malarstwo

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
malarstwo i klasyczne techniki malarskie
malarstwo w architekturze

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
animacja artystyczna

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
animacja artystyczna

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kosmetologias

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Kosmetologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Kosmetologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kosmetologia

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
sprawność specjalna w służbach mundurowych
Nauczycielska
trener profilaktyki zdrowia
w sporcie

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
sprawność specjalna w służbach mundurowych
Nauczycielska
trener profilaktyki zdrowia
w sporcie

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
w sporcie
Nauczycielska
sprawność specjalna w służbach mundurowych
trener personalny
trener profilaktyki zdrowia

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
w sporcie
Nauczycielska
sprawność specjalna w służbach mundurowych
trener personalny
trener profilaktyki zdrowia

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Fizjoterapia

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Fizjo Rekrutujące