Śląskie / Czestochowa

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet

Wirtualny Dzień Otwarty

Uniwersytet Humanistyczno-Pryrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Start: 19.05.2020 10:00

Czestochowa
http://www.ujd.edu.pl/
kancelaria⚙ujd.edu.pl
34 378 41 00

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickiego wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2018 roku.

Dzieje Uczelni sięgają 1971 roku. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Pracownicy Uniwersytetu, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie, podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, która nastąpiła 1 października 2004 roku.

Początki Uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku kadrę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 50 lat istnienia Uczelnia znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Obecnie składa się z sześciu wydziałów: Humanistyczny, Nauk Społecznych, Prawa i Ekonomii, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Nauk o Zdrowiu i Sztuki. W struktury UJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 


Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ponad 355 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. Odbywają się m.in. wystawy poświęcone zagadnieniom związanym z regionem, jego historią i kulturą. 


W rok akademicki 2018/2019 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wszedł z blisko 50 kierunkami kształcenia (oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia inżynierskie). Uczelnia oferuje studia III stopnia w dyscyplinach: chemia, fizyka, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo. Ma prawa do nadawania stopnia doktora w ww. dyscyplinach oraz w dyscyplinie sztuki piękne, a także stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania kolejnych stopni doktora. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia. 


O sile Uczelni świadczy jej kadra. W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zatrudnia ponad 650 osób. W gronie tym znajduje się ok. 440 nauczycieli akademickich. Blisko 160 osób zaliczanych jest do samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród nich znajduje się grupa ponad 35 osób, które są profesorami tytularnymi. 


Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy Uczelni Planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę umożliwiającą różnorodne prezentacje. Oferta jednostki obejmuje kilka programów poświęconych kosmosowi i zjawiskom przyrodniczym. 

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez Uniwersytet współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się bogatym dorobkiem. Do tej pory zostały zawarte umowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi z kilkunastu państw. Efektem jest wymiana kadry, studentów i doktorantów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe.


Uczelnia podnosi jakość kształcenia. Wyposaża studentów - przyszłych absolwentów - w umiejętności umożliwiające znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.Studenci mają szansę m.in. skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych (w tym tzw. języków rzadkich), mogą studiować na kierunkach dualnych (realizowanych we współpracy z pracodawcami) lub usprawnić swój proces kształcenia, wykorzystując najnowsze metody, np. tutoring czy on-line.


STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ NA NASZYM UNIWERSYTECIE!

Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w Uniwersytecie i pracę zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2019/2020 dzięki wsparciu z Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie łącznej blisko 2 mln złotych realizowane w systemie dualnym będą dwa kierunki studiów pierwszego stopnia:

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/studia-dualne

https://www.youtube.com/watch?v=CXj6l-RH664&feature=youtu.be

 

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Administracja
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Analityka i Kreatywność Społeczna
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Analityka i Kreatywność Społeczna

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Biotechnologia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Biotechnologia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Chemia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Chemia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Dietetyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Dietetyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Dietetyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Dietetyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Ekonomia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Ekonomia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Ekonomia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Ekonomia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filologia Angielska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filologia Angielska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filologia Germańska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filologia Germańska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filologia Polska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filologia Polska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Filozofia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filozofia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Fizyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Fizyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Grafika
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Grafika
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Historia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Historia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Iberoznawstwo
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Iberoznawstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Iberoznawstwo
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Iberoznawstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Kosmetologia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Kosmetologia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Kosmetologia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Kosmetologia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Malarstwo
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Malarstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Malarstwo
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Malarstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Matematyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Matematyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Matematyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Matematyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Muzyka w Przestrzeni Publicznej
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Muzyka w Przestrzeni Publicznej

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Pedagogika
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Pedagogika
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika Międzykulturowa z Mediacją

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Praca Socjalna
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Praca Socjalna

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Psychoprofilaktyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Psychoprofilaktyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Rachunkowość i Podatki

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Rachunkowość i Podatki

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Administracja
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Administracja
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Biotechnologia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Biotechnologia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Chemia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Chemia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Ekonomia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Ekonomia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filologia Angielska
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filologia Angielska
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filologia Germańska
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filologia Germańska
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filologia Polska
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filologia Polska
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Filozofia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filozofia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Fizyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Fizyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Grafika
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Grafika
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Historia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Historia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Kosmetologia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Kosmetologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Kosmetologia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Kosmetologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Kosmetologia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Kosmetologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Malarstwo
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język Polski

Malarstwo

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Malarstwo
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język Polski

Malarstwo

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Matematyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie Kierunku

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Politilogia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pielęgniarstwo
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Poradnictwo Rozwojowe i Pomoc Psychologiczna
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Po uzyskaniu zgody na MNiSW na prowadzenie kierunku

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Fizjoterapia

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Fizjoterapia

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Specjalna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Specjalna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Prawo

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Prawo

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Informatyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Informatyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Informatyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Informatyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Multimediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Multimediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych

Administracja
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Administracja
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Administracja
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Administracja Ochrony i Kontroli Prawnej
Administracja Samorządowa

Administracja
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Administracja

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Administracja Ochrony i Kontroli Prawnej
Administracja Samorządowa

Ekonomia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Ekonomia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Ekonomia Sektora Publicznego
Przedsiębiorczość i Rozwój Własnej Działalności Gospodarczej

Ekonomia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Ekonomia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowy brak danych
Czesne brak danych
Specjalizacje
Ekonomia Sektora Publicznego
Przedsiębiorczość i Rozwój Własnej Działalności Gospodarczej

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Rachunkowość i podatki

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Rachunkowość i Podatki
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Rachunkowość i podatki

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Prawo

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Prawo

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Analityka i Kreatywność Społeczna
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Analityka i Kreatywność Społeczna

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Coaching i Procesy Doradcze
Diagnozy i Konsulting Społeczny

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Bezpieczeństwo Militarne
Ochrona i Obrona Interesów Bezpieczeństwa Państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Bezpieczeństwo Militarne
Ochrona i Obrona Interesów Bezpieczeństwa Państwa

Pedagogika
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
I Stopnia
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Asystentura Rodziny i Rodzinna Piecza Zastępcza
Coaching Kariery z Doradztwem
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna moduł A
Geragogika
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu

Pedagogika
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Pedagogika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Asystentura Rodziny i Rodzinna Piecza Zastępcza
Coaching Kariery z Doradztwem
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna moduł A
Geragogika
Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją
Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Pedagogika z Międzykulturową Mediacją

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Praca Socjalna
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Praca Socjalna

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Case Management
Poradnictwo i Wsparcie Osób Starszych z Niepełnosprawnością i Przewlekle Chorych
Praca z Rodziną

Praca Socjalna
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Praca Socjalna

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Case Management
Poradnictwo i Wsparcie Osób Starszych z Niepełnosprawnością i Przewlekle Chorych
Praca z Rodziną

Psychoprofilaktyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Psychoprofilaktyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Obsługa Ruchu Turystycznego
Turystyka Aktywna i Specjalistyczna

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Gospodarka Turystyczna
Zarządzanie Eventami

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Specjalna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu
Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Specjalna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu
Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język Polski

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom studiów: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Biotechnologia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowy brak danych
Czesne brak danych
Specjalizacje
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i Napoje Fermentowane

Biotechnologia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i Napoje Fermentowane

Biotechnologia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Biotechnologia Żywności
Mikrobioanalityka

Biotechnologia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Biotechnologia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Biotechnologia Żywności
Mikrobioanalityka

Chemia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Chemia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Chemia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Chemia Leków
Specjalizacja Nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
Drug Chemistry

Dietetyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Dietetyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Dietetyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Dietetyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Fizyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Akustyka i Realizacja Dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Akustyka i Realizacja Dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Akustyka i Układy Audio
Nanofizyka i Nanomateriały
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Fizyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Akustyka i Układy Audio
Nanofizyka i Nanomateriały
Nauczanie Fizyki i Przyrody (nauczycielska)

Informatyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Informatyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
Grafika Komputerowa
Inżynieria Oprogramowania
Software Engineering
Technologie Internetowe

Informatyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Informatyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
Grafika Komputerowa
Inżynieria Oprogramowania
Software Engineering
Technologie Internetowe

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
Desing i Wzorownictwo Przemysłowe
Nano - i Bioinnowacje w Materiałach
Virtual Prototyping

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - Studia Dualne 

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
Desing i Wzorownictwo Przemysłowe
Nano - i Bioinnowacje w Materiałach
Virtual Prototyping

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język Polski

Inżynieria Bezpieczeństwa

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Multimediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
film i montaż obrazu filmowego
reżyseria dźwięku
realizacja obrazu

Inżynieria Multimediów
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Inżynieria Multimediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
film i montaż obrazu filmowego
reżyseria dźwięku
realizacja obrazu

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce

Matematyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Matematyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
analiza danych

Matematyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Matematyka

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Żywienie Człowieka i Dietetyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Żywienie Człowieka i Dietetyka

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
dziennikarstwo internetowe
media regionalne

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
dziennikarstwo internetowe
media regionalne

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
dziennikarstwo radiowe i prasowe
rzecznik prasowy i specjalista PR

Dziennikarstwo i Kultura Mediów
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Dziennikarstwo i Kultura Mediów

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
dziennikarstwo radiowe i prasowe
rzecznik prasowy i specjalista PR

Filologia Angielska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim

Filologia Angielska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim

Filologia Angielska
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia Angielska
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Angielska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia Germańska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
język niemiecki w obszarach zawodowych
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

Filologia Germańska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
język niemiecki w obszarach zawodowych
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne
język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

Filologia Germańska
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne

Filologia Germańska
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Germańska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
językoznawstwo teoretyczne i stosowane
literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
tłumaczenia i języki specjalistyczne

Filologia Polska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
edytorsko-redaktorska
film i realizacja obrazu filmowego
nauczycielska

Filologia Polska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
edytorsko-redaktorska
film i realizacja obrazu filmowego
nauczycielska

Filologia Polska
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
dziennikarska
edytorsko-redaktorska
nauczycielska
promocja literatury

Filologia Polska
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Filologia Polska

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
dziennikarska
edytorsko-redaktorska
nauczycielska
promocja literatury

Filozofia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Filozofia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
filozofia nauczycielska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacją społeczną

Filozofia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Filozofia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
filozofia nauczycielska
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna

Historia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Historia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Historia

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
antropologia historyczna
archiwistyczna
historia narodów słowiańskich
militaroznawstwo
nauczycielska

Iberoznawstwo
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Iberoznawstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
kulturoznawcza
turystyka

Iberoznawstwo
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Iberoznawstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
kulturoznawcza
turystyka

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
film i nowe media w komunikacji kulturowej
teatr i promocja kultury widowisk

Kultura w Mediach i Komunikacji
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Kultura w Mediach i Komunikacji

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
film i nowe media w komunikacji kulturowej
teatr i promocja kultury widowisk

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuki Muzycznej

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Nauczycielska

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
kreacja wizualna

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Edukacja w Zakresie Sztuk Plastycznych

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
kreacja wizualna

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Fotografia użytkowa
kreacja przekazu autorskiego

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Fotografia użytkowa
kreacja przekazu autorskiego

Grafika
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Grafika
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język Polski

Grafika

Poziom studiów: II Stopień
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł naukowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
grafika uzytkowa
grafika warsztatowa

Malarstwo
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język Polski

Malarstwo

Poziom studiów: I Stopnia
Język wykładowy: Polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł naukowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
malarstwo i multimedia

Malarstwo
I Stopnia
Studia niestacjonarne